Edukasyon Para sa mga Pilipino

Ang Edukasyon ay karapatan ng bawat Pilipino. Karapatang makapag-aral upang mapaunlad ang sarili sa karunungan at mahasa ang kaalaman. Nakakalungkot mang isipin na sa Pilipinas, minsan ay napapagkaitan tayo ng maayos at komportableng silid-aralan. May mga pagkakataon na ang ating mga mag-aaral ay nag-sisiksikan sa silid-aralan kung minsan wala ring magamit na silid-aralan kaya nagkakasya na lamang sila sa pasilyo ng mga paaralan. Patuloy nawa nating maiangat ang antas ng Edukasyon sa ating bansa sa pamamagitan ng pag-babayad ng tamang buwis. Buwis na maaring magamit sa pagpapatayo ng kalidad at maayos na paaralan para sa mga kabataan. Sapagkat ang kabataan ang pag-asa ng ating bansa.(Quality Education for Fraud-Free Philippines)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *